Český svaz házené, na základě vývoje šíření koronaviru, vydal 10. března nařízení. Toto nařízení bylo motivováno snahou neohrozit pokračování soutěží řízených ČSH a snížit tak riziko jejich případného nedohrání. Situace se mění velmi rychle, a tak v posledních hodinách musel Český svaz házené opětovně vyhodnotit situaci, přičemž musel vzít v potaz, kromě vývoje šíření viru, i rozhodnutí orgánů místních samospráv, a dále technické a personální komplikace všech účastníků soutěží.

Na základě výše uvedených okolností vydává Český svaz házené toto nové nařízení, které ruší nařízení z 10. března: „Všechna utkání hraná v soutěžích řízených ČSH v termínu od 12. do 25. března se odkládají s tím, že o jejich sehrání bude rozhodnuto řídícími orgány soutěží později na základě vyhodnocení situace v šíření koronaviru. Toto nařízení se nevztahuje na utkání nejvyšších soutěží mužů (Strabag Rail Extraliga) a žen (MOL liga), závěrečná kola Českého poháru mužů a žen, kde Český svaz házené přijme samostatná rozhodnutí“.

Na základě výše uvedených okolností Český svaz házené vydává doporučení pro řídící orgány soutěží řízené krajskými svazy házené, aby přijaly obdobné opatření.

Redakce