Již dopoledne zde skončil kamion přepravující balenou vodu ve stoce a večer začala překládka nákladu a následně jeho vyproštění.

Policie dopravu odklání přes Zaboří a zpět do Čicenic a nebo na Protivín.

Zdroj: Pavel Vilímek

Podle policejních informací bude silnice uzavřená odhadem do 23 hodin.