V tomto období, kdy veřejností probíhá diskuse o reformě ve zdravotnictví, mne postihla bohužel nutnost hospitalizace v nemocnici. Ovlivněn různými zprávami z médií o všelijakých excesech v některých zařízeních jsem s obavou nastoupil na neurologické oddělení nemocnice ve Strakonicích.
Záhy jsem poznal, že moje obavy nebyly na místě. Tato nemocnice má slogan „Nemocnice, které na Vás záleží“. A jeho pravdivost jsem si v období od 3. do 13. března ověřil.

V době, kdy jsme všichni bombardováni ze všech možných stran množstvím senzačních a skandálních tragédiích, násilí a zlobě mezi lidmi, jsem se najednou ocitl v oáze klidu, kterou zde vytváří bez vyjímky celý kolektiv pod vedením pana primáře Pavla Houšky.

Přístup lékařů, sester a všeho personálu je na vysoké lidské a profesionální úrovni a zaslouží obdiv. Pacient zde dostává kromě léků rovněž úsměvy a povzbuzení, které jsou důležitým podpůrným prvkem léčby. Je zde vidět, že svoji práci zároveň považují za poslání a za to jim patří velký dík. Situace mi trochu připomněla stav po povodni v roce 2002, kdy v těžkém období k sobě dokázali být lidé ohleduplní a vstřícní, avšak jak voda postupně opadávala, mizela z velké části i lidská solidarita a sounáležitost. V nemocnici ve Strakonicích toto snad nehrozí.

Absolvoval jsem zde vyšetření i na jiných odděleních a nemám žádný negativní poznatek. Je pravdou že některé prostory by zasloužily rekonstrukci, například rehabilitační zařízení, ale to je otázka stáří budov a technologie výstavby ve své době. Tyto nedostatky se úspěšně snaží zdejší zaměstnanci vynahradit svojí lidskou péčí.

Se stejným názorem jsem se setkával i u svých spolupacientů, a proto bych chtěl alespoň takhle, prostřednictvím Deníku, poděkovat všem, kteří se zde pečují o ty, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

Přeji všem zdejším lékařům, sestrám, personálu i vedení hodně zdraví, sil, pohody a samé spokojené pacienty.


Karel Palivec
starosta obce Předmíř