V letošním roce se v obci narodilo pět chlapečků: Sztazs Nicolas, Horejš Václav, Reban Lukáš, Novák Tobiáš, Josef Bálek a čtyři holčičky, Opavová Štěpánka, Waldmannová Aneta, Tarandová Nella a Kristýna Říhová. Nejmladšímu občánkovi bylo v den slavnostního ceremoniálu teprve 14 dní.

Rodičům byly předány pamětní listy a dárek pro miminko. Maminky si odnesly květinu a finanční dárek v hodnotě tří tisíc korun.
Současně v tento den pořádala obec také oslavu ke Dni matek, která se konala v místním pohostinství. Nechybělo dobré občerstvení ani hudba. K tanci zahrála místní malá kapela. Děti maminkám, babičkám nebo tetičkám zarecitovaly a zazpívaly.