„Vychovávejte své děti příkladem, učte děti lesu, vodě a lásce,“ řekl starosta města Břetislav Hrdlička. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy Holečkova. Ve dvou skupinách bylo přivítáno 20 nových občánků. Rodiče všech dětí dostali pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun. Při této slavnosti obdarovala své budoucí čtenáře i Šmidingerova knihovna.

 Ivana Řandová