Ve třech skupinách bylo přivítáno 27 nových občánků. Při této slavnosti dostali rodiče všech dětí pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun. Své budoucí čtenáře obdarovala i Šmidingerova knihovna.

Ivana Řandová