Antonín Krahulec ze Strakonic

Tereza Drnková z Blatné

Vojtěch Zub z Vimperku

Jana Vrbová ze Strakonic

Jana Podskalská ze Sedlice

Adam Černý ze Strakonic

Michal Hugr z Bělčic

Jindřich Koman z Dobšic

Zdeněk a Matěj Březinovi z Drachkova

Adam Kotál ze Čkyně

Jakub Hrdý z Čejetic

Nikola Šišková ze Strakonic

Jan Kloud ze Strakonic

Jan Alexandr Irdza ze Strakonic

Sofie Lazarová ze Strakonic

Adéla Čadková z Blatné