Adam Staněk ze Strakonic

Eliška Šandová ze Strakonic

Jan Hanuš ze Strakonic

Karolína Vaněčková z Pačejova (KT)

Vojtěch Ptáček ze Žáru (PT)

Deniel Vlček z Velkých Hydčic (KT)

Jan Zána z Radomyšle

Marcel Všivák ze Strakonic

Vojtěch Bednařík z Předních Ptákovic

Jankub Tobias Mikeš z Vodňan

František Vaněk z Prachatic

Aneta Steierová z Vodňan

Veronika Sudová ze Zahorčic