Roman Krečmar z Vimperku

Lukáš Hrdlička ze Sedlice

Natálie Kačmárová ze Strakonic

Eva Sýsová z Vimperku

Alena Kratochvílová z Chvalšovic

Tereza Hermachová z Brlohu

Kateřina Kabelová a Matěj Kabele ze Strakonic

Jan Polák ze Strakonic

Adam Zahradník z Kašperských Hor

Laura Gabrielová z Hradešic

Kateřina Balvínová z Vimperku

Veronika Kalianová ze Strakonic

Miroslav Šilha z Blatné

Alena Žáková ze Strakonic

Matěj Chlanda z Blatné

Petra Tomanová z Čestic