Martin Kondrát ze Strakonic
Tomáš Gerčák ze Strakonic
Josef Zdeněk z Ohrazenic
Liliana Szederová z Nahošína
Marie Dlabačová ze Skaličan
David Horváth ze Štěchovic
Adam Mäntl z Kašperských Hor
František Nový z Mladějovic
Jiří Balek ze Záboří
Veronika Masná ze Soběšic