„Rodiče jsou vždy svým dětem vzorem. Jak se budete k dětem chovat vy, tak se jednou budou chovat ony k vám,“ řekl Břetislav Hrdlička, starosta města. Protože bylo pozváno celkem 34 nových občánků, muselo jejich uvítání na svět proběhnout ve třech vlnách. Po slavnostním ceremoniálu dostali rodiče všech dětí pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun.