Při této slavnosti předala ředitelka Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích Andrea Karlovcová rodičům drobné dárky, které podporují čtenářskou gramotnost u dětí od nejnižšího věku. Letos poprvé v České republice startuje mezinárodní projekt Bookstart – S knížkou do života, který klade důraz na společný čas rodičů a dítěte strávený četbou.

Ivana Řandová