V obci provádějí vítání občánků dvakrát do roka. Kromě květin a malých dárků dává obec novým občánkům už několik let částku 3000 korun.


V průběhu obřadu vystoupily s pásmem básniček, říkaček a písniček děti z mateřské školy.