Vodňanskou veřejnost čeká kulturně bohatý začátek prázdnin. O jeho náplni hovoří ředitelka městského muzea a galerie Jitka Velková.

Čím začnou prázdniny plné umění?

V sobotu 30. června otevřeme v infocentru výstavu Moje škola při příležitosti 30. výročí zahájení výuky v budově Základní školy Bavorovská. Vystaveny budou výtvarné práce předškoláků MŠ Smetanova, fotografie a dokumenty z období budování školy a počátků jejího provozu. Oslavy tohoto výročí vyvrcholí v září a k účasti jsou zváni současní žáci a absolventi. V neděli 1. července ve 14 hodin na vernisáži v Městské galerii oslaví své 75. narozeniny pan Karel Kupka. Promluví zde paní Marie Tůmová, starostka obce Slaník, kde tento na Strakonicku velmi známý malíř v blízkosti řeky Otavy bydlí. Na dudy zahrají a k tomu zazpívají učitelé ze Základní školy E. Beneše v Písku pod vedením Rudolfa Přiba. Karel Kupka bude vystavovat nejen svá díla, ale i obrazy svého otce stejného jména. Ve čtvrtek 5. července v 17 hodin v bývalé synagoze svou tvorbu představí poměrně početná skupina výtvarníků. Monika Drábková a Jitka Petrášová (malba), Tomáš Němejc (grafika, kresba), Aleš Pospíšil (knižní grafika) a Josef Lorenz (plastika). Výstava bude zahájena v rámci letošních Vodňanských výtvarných dní, které vypuknou na počátku července.

Dostaví se opět do Vodňan zahraniční umělci?

Jistě. Znovu se tu setkají výtvarníci ze zahraničních partnerských měst s členy Klubu vodňanských výtvarníků, aby během několika dní společně vytvořili díla zcela nová a především inspirovaná Vodňany a jejich okolím.

Týkají se akce pouze dospělých?

Dali jsme příležitost i dětem. V sobotu 7. července v 15 hodin jsou zvány do atria městského úřadu , aby přišly společně s výtvarníky tvořit do dílny pod širým nebem. Jejich práce budou v 17 hodin vyhodnoceny a o hodinu později bude otevřena výstava výtvarných děl vzniklých během společného pobytu výtvarníků ve Vodňanech. Na počátek července pracovníci muzea zároveň připravují výstavku o osobnosti Janu Votavovi, literárně nadaném studentovi, který zemřel před 100 lety.