Jsou zde vystaveny soubory románů a povídek , které zachycují svět a život v něm ve stavu, který nám již není dáno poznat. Vystaveny jsou též ilustrace bývalého ředitele archivu Mgr. Jana Olejníka. Pan František Sáček nám přiblížil Karla Klostermanna touto přehlednou a poučnou výstavou.

Ivana Řandová