Každý rok přichází Muzeum středního Pootaví s nějakým nápadem, jak tento svátek z jiného pohledu přiblížit návštěvníkům. Tato letošní výstava má pět expozic, které jsou propracované do detailu včetně vánočních dárků a zařízení domácností.

Slovem návštěvníky Kapitulní síně strakonického hradu provedla pracovnice muzea Ludmila Vilánková. Mimo jiné řekla: „Povšimněte si, jak různé množství dárků pod stromečkem bylo v těch konkrétních daných obdobích dvacátého století.“ Na vernisáži zahrála děvčata ze ZUŠ ve Strakonicích pod vedením učitelky Petry Bedřichové. Zazněly nejen tradiční koledy, ale i vánoční písničky 20. století. Toho století, kterého se výstava týká.

Výstava je propojena jako každoročně s nazdobenými stromečky, které návštěvníci mohou vidět v ambitu a jsou dílem dětí ze základních a mateřských škol ze Strakonic a okolí. Můžete si vše prohlédnout až do 26. prosince.