Části pohřebních vozů z přelomu 19. a 20. století nebo třeba 70 let staré dámské vložky mohou vidět lidé na nové výstavě v městském muzeu ve Volyni na Strakonicku. Kolekce Přírůstky 2010 – 2011 nabízí veřejnosti výběr zajímavých exponátů, které muzejníci v minulých dvou letech získali nebo koupili.

„Těch nových předmětů se nám podařilo v letech 2010 až 2011 shromáždit stovky. Snažili jsme se vybrat z nich několik desítek těch nejzajímavějších a vystavit je,“ řekl ředitel muzea Karel Skalický. Řada exponátů, které instituce získala, skončí na nějakou dobu v depozitáři. Proto nyní mají lidé jedinečnou možnost si je prohlédnout, a to až do 28. dubna.

Skalický řekl, že on a jeho spolupracovníci se snažili expozici sestavit z nejzajímavějších exemplářů. Ale ne vždy to bylo možné. To především platilo u dvou pohřebních vozů z přelomu 19. a 20. století, které muzeum před časem získalo. „Zatím není možné vzhledem k jejich rozměrům je u nás vystavovat. Proto jsme vybrali jenom jejich části, které si lidé mohou prohlédnout,“ vysvětlil ředitel.

Výstava různorodých předmětů má podle něj připomenout, jak se v minulosti žilo. Kromě zmíněných pohřebních vozů, dámských vložek ze 40. let minulého století expozici tvoří například různé obrazy, fotografie, hudební nástroje, medaile, plomby z mlynářských pytlů a řadu jiných předmětů. „Jsou to prakticky věci denní potřeby minulých let,“ uvedl Skalický. Exempláře muzeum získalo od lidí z různých koutů republiky. Ale všechny předměty mají vazbu k okolí Volyně nebo k nedaleké Šumavě.

Tradice z 19. století

Prvopočátky volyňského muzejního snažení sahají do osmdesátých let 19. století, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895. Od roku 1912 veškeré aktivity řídil nově vzniklý muzejní spolek. Ty v roce 1934 vrcholily otevřením Musea města Volyně a kraje volyňského v budově bývalé řemeslnické školy. Středověká volyňská tvrz, ve které sídlí muzeum dodnes, byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1956.

Jednou z důležitých činností muzea ve městě s 3500 obyvateli je restaurování. Za poslední tři roky se podařilokonzervovat několik set předmětů. „Externími odborníky zhruba stovku, zbytek na vlastním konzervátorském pracovišti,“ popsal Skalický.

Do záchrany kulturního dědictví Volyňští investují ročně 200 až 400 000 korun, podle toho, kolik se jim podaří sehnat dotací. Nejštědřejší k místním památkám byl krajský úřad, přispělo i ministerstvo kultury a také obce, k jejichž historii se případně předmět vztahuje.