Se zaměřením na klíčové události, které podmínily změny tváře hradu (vznik hradu a jeho vývoj v tzv. bavorovském období, koexistence dvou vrchností po roce 1243, získání celého objektu řádem maltézských rytířů v roce 1402, husitské období a změna hradu na reprezentativní sídlo velkopřevorství, postupný úpadek a změna reprezentativního sídla v hospodářské provozy a byty úřednictva po třicetileté válce, nakonec poslední výrazné stavební změny na přelomu 19. a 20. století).

Začátek je v 17 hodin, vstupné 20 a 10 korun, členové spolku zdarma.