Do projektu se zapojili žáci Základních škol Alešova a Bavorovská. „Líbily se nám výlety, které jsme podnikali po památkách Vodňanska. Zkoumali jsme je a zjišťovali o nich další poznatky,“ popsaly Eva, Míša a Katka ze 6.B ZŠ Alešova.

I Jakuba Petráka ze stejné školy bavilo bádání v terénu. „U Skočic a na Pražáku jsme hledali střepy z nádob z dob keltského osídlení,“ přiblížil praktickou výuku dějepisu Jakub.

Mezi důležitými archeologickými lokalitami Vodňanska, po jejichž historii žáci pátrali, je lomecký mohylník, keltská svatyně u Hradiště, mohyly v Libějovických Svobodných Horách, záhadný Radčický kopec, kam se pravděpodobně chodili naši předkové „radit s hvězdami“, dále pravěká lokalita na Pražáku a hradiště u Skočic.

„Část projektu byla realizována terénními expedicemi, část zahrnovala návštěvu depozitáře vodňanského muzea a poslední část prací jsme dokončovali ve škole při hodinách dějepisu,“ informoval učitel Zdeněk Brom.

Výsledky mladých badatelů jsou vidět na výstavě v městské galerii, která je přístupná do 7. března.