Noční prohlídky se mají konat každou středu, při velkém zájmu i o víkendech.

Mezi postavami, které se v netradičním programu připraveném skupinou historického šermu Markýz objevily, byl i Jan z Rožmberka, archeolog Dubský a další.