„Úplně jsme překopali původní scénář, podle kterého jely prohlídky v minulých letech,“ řekl šermíř Josef Jerry Vejvoda. Z původního programu tak zůstala jen pověst o rozmařilé Černé paní, která si nechala upéct střevíce z chlebového těsta a vypravila se v nich do kostela a podle pověsti straší na hradě dodnes.

Novinkami jsou pověst o Švandu dudákovi, který si až pod šibenicí uvědomil, že míří do pekla a pověsil dudy na hřebík nebo příběh archeologa Bedřicha Dubského. „Jde o doloženou událost, kdy archeolog Dubský objevil dílnu rýžovníka zlata,“ dodal Vejvoda.

Za zmínku stojí nová trasa prohlídek, která vede přes muzeum do nově otevřené černé kuchyně a do kapitulní síně a ambitů. Na konci trasy čeká na účastníky tajemná odměna.

Prohlídky budou každou středu od 21 hodin, trasa trvá 1,5 hodiny. „Pokud bude velký zájem, budeme individuálně řešit i víkendy,“ dodal Vejvoda. Vstupné je 100 korun pro dospělé a 80 pro děti.