Letošní sezona na vodním mlýnu v Hoslovicích, který má ve své správě strakonické Muzeum středního Pootaví, začala v pátek 2. dubna odpolednem věnovaným tradičním velikonočním pokrmům šumavského Podlesí a Bavorského lesa.

Na stolech ve světnici tohoto historického objektu se objevily například vdolky pečené na drátu, tedy na řídké drátěné mřížce v troubě, či pučálka – napučený hrách pražený na sádle.

V sobotu 3. dubna vše pokračuje dnem věnovaným řemeslům, včetně oblíbeného pečení chleba.