V prostorách vodního mlýna v Hoslovicích začne na počátku dubna třetí sezóna, kterou připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice pod názvem Velikonoce na Podlesí.

Současně zástupci Jihočeského kraje, strakonické muzeum a bavorský partner Freilichtmuseum Finsterau zahájí projekt přeshraniční spolupráce, jehož cílem je společná prezentace starého mlynářství na Šumavě a v Bavorském lese.

Bude mít dva hlavní cíle. V průběhu tří let vytvořit odpovídající zázemí v blízkosti hoslovického mlýna tak, aby se zde mohla konat setkání řemeslníků, odborné semináře či výstavy se zaměřením na zvykosloví. Druhým cílem je navázání pravidelné spolupráce s bavorským skanzenem, v němž je sice mnoho tradičních staveb, ale chybí zde ukázka staré mlýnské technologie.

První letošní akce začne už dnes od 15 hodin v nedalekých Česticích v Lidovém domě ukázkami lidové tvorby a šikovnosti lidí ze šumavského Podlesí. Ženy předvedou malování vajíček, vázání jarních věnců a velikonoční výzdobu, muži zase pletení pomlázek a děti ukázky výrobků z keramiky.

Druhé odpoledne, v pátek 2. dubna od 15 hodin, bude ve světnici hoslovického mlýna ve znamení tradičních velikonočních pokrmů šumavského Podlesí a Bavorského lesa. Z pece zavoní chléb i velikonoční pečivo a na stolech se objeví tradiční velikonoční pokrmy. Obě odpoledne zpříjemní účastníkům a návštěvníkům harmonikáři.

V sobotu 3. dubna se v 10 hodin otevřou vrátka hoslovického areálu a pro návštěvníky je až do 16 hodin připravena ochutnávka čerstvě upečeného chleba či ukázky řemesel včetně výrobků z proutí. Zahrají také členové mladé dudácké kapely ze Strakonic.