Městskému muzeu v Horažďovicích se podařilo získat pro letošní rok finance z programu Regionálního operačního programu ve výši 600 tisíc korun na interaktivní dílnu Návrat k tradicím.

„Chceme zachovat některé tradice z českého venkova pro příští generace, a tak v prostorách našeho zámku postavíme tkalcovský stav, kolovrátky a další staré náčiní, na kterém se dříve pracovalo. Našim návštěvníkům ukážeme, jak stroje fungovaly, jak se tkalo, předlo, paličkovalo a nebo jak se strouhaly lžičky ze dřeva. Všechno si budou moci zájemci také pod naším dohledem sami vyzkoušet,“ říká ředitelka Městského muzea v Horažďovicích Hana Smetanová.

K tomuto programu se vytváří také speciální počítačový program, který bude brzy spuštěn na internetových stránkách horažďovického muzea, kde bude takzvané virtuální tkaní. Zájemce si na počítači zadá vzor i barvu a pak si vytiskne, co si prostřednictvím tohoto programu sám utkal.

„Za částku 600 tisíc korun kterou jsme získali z prostředků Evropské unie, pořídíme, jak tkalcovský stav a všechny potřebné stroje a nářadí, tak i počítačové vybavení, diaprojektory a nakoupeny budou i filmy popisující práci na jednotlivých strojích, které budeme v expozici promítat,“ pokračuje ve výčtu aktivit ředitelka.

„Náš projekt je výsledkem několika pracovních projektů, které už v muzeu fungují delší dobu. Jde o etnografický průzkum v okolních vsích zaměřený na zpracování vlny, protože ještě v 60. letech 20. století se v okolí Horažďovic běžně spřádala ovčí vlna v domácnostech. Dokonce byly nově vyráběny i kolovrátky. Další činností muzea je i pravidelné pořádání přednášek pro školy, kde si mezi mnoha jinými tématy mohou děti vyslechnout informace o historii a vývoji oděvu a seznámit se třeba s podomáckou výrobou dlabání lžiček ze dřeva. Tyto přednášky jsou oblíbeny a navštěvují je děti i ze vzdálených škol. Teď to všechno spojíme do jednoho projektu, jehož cílem a posláním je, pokusit se zábavnou formou předat všem zájemcům paměť, tradice a dovednosti našich předků. Program v dílně bude samozřejmě přístupný i rodinám s dětmi nebo skupině dospělých zájemců. Máme před sebou mnoho práce, ale těšíme se na ni,“ dodala Hana Smetanová.

Dílna se bude v horažďovickém muzeu otevírat už letos v červnu spolu se zahájením nové turistické sezony.