Je to jedna z největších akcí, které škola vytvořila v rámci tříletého mezinárodního projektu Comenius. „Každý rok dostaneme témata na kterých během roku pracujeme. Poznávali jsme například lidové kroje, národní tance a písně, kreslili mapu ČR. Na projektu spolupracujeme ještě se dvěma školami – v polském Krakově a italské Venose. Do obou zemí naše výtvory, ať už obrázky, CD nebo texty, posíláme a na oplátku nám oni představí svoji kulturu,“ vysvětlila učitelka Andrea Znojlová. Cílem je poznání kultury vlastní i jiných zemí. Žáci se navíc zdokonalí v angličtině, kterou s dětmi z cizích zemích komunikují. Pohádka, kterou voleničtí nacvičili vzešla z poznávání regionálních bájí a pověstí. „Spojili jsme pověsti Chlebové střevíce a O strakonické bílé paní,“ řekla učitelka Irena Machníková, která se společně se svojí kolegyní Irenou Křivancovou ujala režírování.