Titul skanzenu přisoudili odborníci z Asociace muzeí a galerií České republiky v celostátní soutěži s názvem Gloria muzealis. O cenu společně s Muzeem středního Pootaví Strakonice, které mlýn spravuje, soutěžilo dalších 13 muzeí a galerií.