Vzhledem k významnému výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa je po celý červenec vystaveno ve vstupní hale muzea torzo ze sochy Jana Žižky z Trocnova, která byla součástí sousoší Mistra Jana Husa. Sousoší vytvořil v letech 1925 – 1926 akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně.
V roce 1923 získal Okresní osvětový sbor ve Strakonicích od obce Strakonice místo na Dubovci (před zámkem) k postavení pomníku M. J. Husa. Dne 6. července 1925 byl pod patronací městské rady položen základní kámen a již 13. září toho roku byl Husův pomník slavnostně odhalen. Den předtím byl Dubovec městskou radou přejmenován na Husovo nábřeží. O rok později (19. září 1926) přibyly k Husovi další čtyři postavy: Jan Žižka z Trocnova, Jiří z Poděbrad, německý křižák a pán z Rožmberka. Na pomníku byl vytesán text s parafrází Husova textu z díla Výklad Viery, Desatera a Páteře: „SVĚTLÉ PAMÁTCE M. JANA HUSI – 1925 – HLEDEJ PRAVDU – UČ SE PRAVDĚ – MILUJ PRAVDU – PRAV PRAVDU – DRŽ PRAVDU AŽ DO SMRTI – VŽDYŤ – ŽÁR PRAVDY NEZHASÍ – KDO LIDI ZDRTÍ – A ŽIVOT VE LŽI – HORŠÍ BYL BY SMRTI".
Když vstoupilo 15. září 1940 v platnost nařízení o dvojjazyčných německo-českých nápisech a české nápisy byly odstraňovány, nápis na pomníku byl ponechán. Pomník však urážel city Němců, německý křižák a německý šlechtic se poddávali králi J. z Poděbrad a Žižkovi, proto byly tyto sochy zakopány za pomníkem. Nejméně poškozený J. z Poděbrad byl po 5. květnu 1945 postaven na nádvoří zámku. Dnes stojí před ZŠ v ulici Krále J. z Poděbrad. V souvislosti se stavbou nového přemostění soutoku Otavy s Volyňkou bylo torzo pomníku (postava Husa a klečícího pána z Rožmberka) přemístěno do Rennerových sadů. Žižkova hlava se zachovala ve sbírce muzea. Pán z Rožmberka byl před několika roky umístěn pod zastřešenou rampu nad hradním sklípkem.
Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa připomene návštěvníkům stálé expozice rovněž výstavka nazvaná Jan Hus a husitství na pohlednici – kázání, obhajoba, věznění a upálení Mistra Jana Husa a období husitských válek na pohledech ze sbírky Jaroslava Bouška.

Blanka Jirsová, historička Muzea středního Pootaví