Jak si představujete ideální pohádkový den s kaprem Jakubem a pohádkovým králem Zdeňkem Troškou?

Kapr Jakub již dlouhá léta proplouvá řekami a rybníky jižních Čech. Své jméno získal po svém pradědečkovi, který dlouhá léta žil v největším rybníku Čech Rožmberku v Třeboni za slavných let českého rybníkáře Jakuba Krčína. Při svých výpravách poznal kapr Jakub mnoho zajímavých míst, tajemná zákoutí měst a zažil nespočet poutavých příběhů.

Ke Strakonicím se pojí mnoho legend o dudácích a kouzelných dudách. Tyto legendy kapr Jakub dobře zná, a protože je velice všestranný, ani on sám si při návštěvě Strakonic nikdy nezapomene vzít dudy a od podlahy si zahrát s místními dudáky.

Vydejte se s námi také vy, děti, na cestu do pohádky a zkuste vymyslet příběh o kapru Jakubovi a panu králi Zdeňku Troškovi, s kterými byste společně strávili svůj pohádkový den na strakonickém hradě.

Své nápady můžete namalovat, vymodelovat, slepit, ušít či jinak ztvárnit. Výtvarná dílka můžete odevzdávat nejpozději do 30. března.

Ti statečnější z vás si mohou připravit básničku nebo písničku pro kapra Jakuba nebo pana krále. Básničky či písničky v písemné podobě odevzdejte, případně zašlete, do příštího pátku 16. března.

Dílka můžete odevzdávat v Městském informačním centru ve Strakonicích v pohádkové kanceláři kapra Jakuba nebo zaslat na adresu Městské informační centrum Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice. Nejlepší výtvarné práce budou vystaveny na strakonickém hradě a nejzdařilejší básničky a písničky budou svými autory představeny na vernisáži pohádkové výstavy.