Jako poděkování za jejich práci a za podporu činnosti hasičů v obci. Po přípitku nejprve ve zcela zaplněné tažovické hospůdce vyslechly dětské pásmo básniček a písniček. Poté navštívily stále rozšiřovanou výstavu dětských kočárků a panenek ve staré škole.

Při harmonice a povídání čas ubíhal jako voda a obsluhující muži hasiči se měli co otáčet. Ženské a dívčí vzpomínání, plánování a zpívání, u „Sokolíků“ dokonce na stole, se nakonec protáhlo do nočních hodin.

Každá z žen si odnesla kromě zážitků i tradiční karafiát a snad i radost, že ti „jejich stále něco potřebující hasiči“ na ně nezapomínají.

Miroslav Šobr, SDH Tažovice