Představení začalo k večeru na úžasném místě u poutního kostela Lomeček, kde atmosféru představení dotvářela historie místa. Přes malou přeháňku na začátku přestavení byla účast diváků velká.

Představení je pořádáno na podporu vznikajícího týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s. na Lomci. Ochotníci vystoupí bez nároku na finanční odměnu. Na podporu se vybralo na představení 25 874 kč, které půjdou na dobrou věc.
Rozverná komedie Zdeňka Hovorky a Režie Iveta Uhlíková. O poklidném životě pánské společnosti na venkovském italském statku, kterou jednoho dne naruší příjezd čtyř žen. A zápletka je na světě…

Zuzana Leherová, principálka SDO TYL Netolice nám řekla: "K podpoře dobré věci nás vede jednak možnost si zahrát v tak nádherném místě, jakým Lomec je a v neposlední řadě prostě chceme pomoci a děláme to opravdu rádi."

Výtěžek z této benefiční akce věnuje spolek divadla TYL ve prospěch vznikajícího týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Jednatelka a organizátorka Mgr. Zdeňka Čížková prozradila: "Ráda bych i touto cestou vyzdvihla nadšení a ochotu tohoto skvělého týmu lidí pomoci dobré věci."

Spolek Domov Žlutý Petrklíč, z.s. se sídlem na Lomci u Vodňan byl založen v roce 2015 na základě myšlenky menší skupiny lidí, která by ráda pomohla lidem s těžkým postižením a jejich rodinám.

Účelem, posláním a cílem spolku je vybudování, vybavení a provoz týdenního stacionáře, poskytující služby a další aktivity ve prospěch lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin, v budově bývalé školy v areálu kláštera Kongregace Šedých sester III.ř.sv. Františka na Lomci. www.domovzlutypetrklic.

Autor: David Rošický