Prohlídka se uskuteční od 17 hodin v kapitulní síni strakonického hradu. Návštěvníci se dozví nejen informace o vývoji dud, ale také o základních typech dud v jednotlivých zemích. nebudou chybět trojrozměrné ukázky. Celou výstavu vám přiblíží a o jednotlivých nástrojích poutavě pohovoří historička Irena Novotná.

Přijďte se dozvědět něco více o tomto starobylém hudebním nástroji.