STRAKONICE

Kostel sv. Prokopa
650 LET STRAKONICKÝCH MĚSTSKÝCH PRIVILEGIÍ –
dějiny městských práv od Bavorů a johanitů, od 17 hodin, od 18 hodin bohoslužba na poděkování.

Kino
PŘÁNÍ K MÁNÍ – rodinná fantasy komedie ČR, SR, od 17.30 hodin (do pondělí).

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH – komedie USA, od 20 hodin (do neděle).

BLATNÁ

Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava – výstava potrvá do
4.  3. 2018.

Kavárna KCAŽ
KAVÁRENSKÝ KVÍZ – od 18 hodin.

Kino
LAJKA – loutkový animovaný sci-fi muzikál ČR, od 20 hodin.

VODŇANY

Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Městská galerie
KLUB VODŇANSKÝCH VÝTVARNÍKŮ – obrazy, kresby, grafika, fotografie, dřevořezby, asambláže…, každoroční výstava místních, převážně amatérských výtvarníků, potrvá do 29. prosince.

Kostel Narození P. Marie
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ – od 6.30 hodin.

VOLYNĚ

Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.

Tvrz
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – NIKLASO-VÉ NA ROHU – Pokoutní kruh prácheňské vlastivědy, další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě, od 17 hodin.

Kino
PŘEDSVATEBNÍ CESTA ANEB JAK SE POZNAT – spolek ochotníků Malenice, v rámci cyklu Divadla se představují, od 19.30 hodin.