STRAKONICE
Rytířský sál
VIETNAM – NA SEVER OD HANOJE – cestovatelská přednáška Lenky a Václava Špillarových, od 19 hodin.

Společenský sál ŠK
LIPNO – KRAJINA POD HLADINOU – beseda s promítáním s autory stejnojmenné knihy zachycující podobu krajiny, obcí a míst skrytých pod lipenskou přehradou, v rámci cyklu Akademie volného času, od 17 hodin.

Vstupní hala ŠK
NAŠE DUŠE PROMLOUVAJÍ – výstava prací klientů Fokus – Písek, z.ú., potrvá do 27. listopadu.

Maltézský sál
KRÁSKA A ZVÍŘE – výstava obrazů Jiřího Meitnera, oleje a pastely, potrvá do 26. listopadu.

Kino
PŘÍŠERÁKOVI 3D – něm. animovaný film, od 17.30 hodin.
MILADA – historické biografické drama ČR, od 20 hodin (do úterý).

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

ZŠ J. A. Komenského
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETA-RI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ – cvič-ná kuchyňka od 18 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Sloupová síň MěÚ
TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.

Centrum sociální pomoci
NÁVRAT K PŘÍRODĚ – přednáší vedoucí oddělení ekologie krajiny odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice Miroslav Šobr, od 9.30 hodin.

Kino
MATKA! – film USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.
ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

Pošumavská tržnice
PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ – hrají žáci Základní umělec-ké školy ve Volyni, od 18 hodin.