STRAKONICE
Pobočka ŠK Za Parkem
ZASTAVENÍ V ČASE - krátké setkání, ztišení, verše – Václav Hrabě, poetická próza - Petr Skarlant, od 19 hodin.

Vstupní hala ŠK
NAILED IT! Od minulosti k budoucnosti - prezentace činnosti modelářského kroužku DDM Strakonice a pozvánka na soutěžní výstavu modelů, potrvá do 29. prosince.

Kino
NEPŘESADITELNÝ - kdo je ve skutečnosti svérázný novinář Jiří X. Doležal…, film ČR, od 17.30 hodin.

TOM OF FINDLAND - životopisné drama Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, USA, od 20 hodin.

BLATNÁ
Galerie v Íčku
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY – mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888 – 1981) ze sbírek Městského muzea Blatná, potrvá do 5. ledna.

Komunitní centrum
OTEVŘENÁ KAVÁRNA: PHOTOLITERA 2017 – výstava fotografií členů skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC, potrvá do 31. prosince.

Škola J. A. Komenského
ARCHITEKT KAREL FIALA - křest publikace Jiřího Sekery, od 17 hodin.

Kino
NERUDA - životopisné drama USA, Chile, Argentina, od 19 hodin.

VODŇANY
Informační centrum
HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.

Sloupová síň MěÚ
TRADICE STÁLE V NÁS – výstava fotografií z akcí pořádaných v rámci projektu „Tradice stále v nás“, potrvá do 30. listopadu.

Kino
TÁTA JE DOMA 2 - komedie USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.

ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky Městského muzea ve Volyni, výstava potrvá do 31. března 2018.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, výstava potrvá až do 10. prosince.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá až do 30. dubna 2018.