STRAKONICE
Vstupní hala ŠK
KNIŽNÍ OBÁLKY NAKLADA-TELSTVÍ ODEON (dříve SNKLHU) – 1953-1995, výstava obálek knih, prací předních českých typografů, ilustrátorů a výtvarníků, do 9. února.

Kino
Zahradnictví: Rodinný přítel – film ČR, od 9.30 hodin.

LADÍME 3 – hudební komedie USA, od 17.30 hodin (do středy).

VELKÁ HRA – životopisné drama USA, Kanada, od 20 hodin (do středy).

BLATNÁ
Městské muzeum
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA RAFAELA SCHUSTERA – výstava potrvá do 4. března.

Infocentrum
GALERIE V ÍČKU: POHLEDY Z VÁLKY – výstava pohlednic z období 1. světové války, potrvá do 4. března.

Kino
ŠPINDL – komedie ČR, od 19 hodin.

VODŇANY
Městská galerie
LUBOŠ BENÁK: PODMOŘSKÝ SVĚT – autorské fotografie sportovního potápěče z Písku, výstava potrvá do 16. března, od 15 hodin.

Kino
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D – film USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ
Galerie Na shledanou
ARMED WITH A BRICK – malba na vnitřní zdi a instalace Jakuba Hoška, výstava potrvá do 31. března.

Městské muzeum
HLÍNA & SÁDRA – restaurované kusy ze sbírky keramiky městského muzea, vý-stava potrvá do 31. března.

POCTIVÉ C. K. ČASY VE VOLYNI – vybrané nejstarší a unikátní volyňské fotografie
z doby rakousko-uherského mocnářství a jejich drobné dobové příběhy, C. K. VÁNOCE – vánoční výstava v prodloužené fotografické výstavě, střípky atmosféry volyňských Vánoc před první světovou válkou, potrvá do 3. února.

ŘEZ STAROU SBÍRKOU – výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea až do roku 1959, výstava potrvá do 30. dubna.