…vyzval mě templář při loučení. „Zdejší lesy nebývají bezpečné. Vím to, protože jeden z hradů nedaleko odtud patříval mému otci."
„Pocházíš tedy stejně jako já z významného českého rodu?" Nedalo mi, abych templáři Janovi znovu nepoložil dotěrnou otázku.
Usmál se a vyhoupl se do sedla svého koně. „Věz, že v mých žilách klokotá i krev královská," zvolal na mne. „Bůh provázej tvé kroky, bratře Bartoloměji." A už jsem slyšel jen vzdalující se dusot kopyt.
Templář Jan mě zanechal v podivném rozpoložení. Nešla mi z hlavy jeho slova o královské krvi a o tom, že jeho otci patříval jeden z nedalekých hradů. Ale který? Snad pernštejnský Zubštejn nebo Dalečín či Svojanov? Rychmburk už je přece daleko za mnou. A královská krev? Setkal jsem se snad s nějakým přemyslovským levobočkem? Král Václav II., otec nedávno zavražděného panovníka, býval prý velmi náruživý a zdaleka mu nestačila jen jeho první nebožka žena Guta, natož polská Richenza, kterou si bral jako mladičké děvčátko. Jenže jak mohu takhle uvažovat o zakladateli a dobrodinci našeho kláštera a vyčítat mu náklonnost k něžnému pohlaví? Vždyť všichni jsme hříšné nádoby a nemusel jsem já sám nedávno porušit jeho z přikázání Božího desatera? Ostatně kdo ví, jak to templář Jan s tou královskou krví myslel.
Ještě než jsem se vyhoupl do sedla svého koně, nahmatal jsem mošnu pod svou kutnou. Váček s groši byl na svém místě, nic se mi zřejmě neztratilo. Ale pak jsem si vzpomněl na průvodní listinu královny Violy ukrytou na své hrudi. Čekal jsem, že bude na svém místě, jenže nebyla. V první chvíli mě napadlo, že jsem složený a královninou pečetí opatřený pergamen v zápalu boje vytrousil. Vrátil jsem se na místo, kde jsme se utkali s lapky, ale marně jsem se rozhlížel v mechu a napadaném jehličí. Kromě sekyry a kopí, zřejmě odhozených prchajícími lotry, jsem nic nenašel.
Kde jsem jen mohl listinu ztratit? A nevzal mi ji náhodou ten templář, když jsem omdlel? Ale proč by to dělal? K čemu by mu byla? Byl jsem v rozpacích a nevěděl, co si počít. Vždyť čím se prokážu olomouckému biskupovi?