Náklady na tuto akci činí celkem 800 tisíc korun. Z části jsou hrazeny z dotací Ministerstva kultury České republiky. „Přehlídky se zúčastní 24 nejlepších amatérských divadel z celé České republiky. A nejlepší z nejlepších pak postoupí do národního kola na přehlídku do Jiráskova Hronova,“ řekl Václav Valhoda, starosta města.

V celé České republice již proběhla předkola, která byla pořádána v rámci jednotlivých okresů. V současné době festivalové přehlídky probíhají na úrovni krajů. Z nejlepších 60 divadelních souborů vybere porota, jež usedne v Praze, 24 nejlepších, které se představí divákům v červnu v národním kole ve Volyni.

„Festival s názvem Vojenský piknik 2018 se u nás letos uskuteční v termínu od 29. června do 9. července.
Přípravy k němu jsou velmi náročné. První organizační schůzky již máme za sebou a jednotlivé úkoly na nejrůznějších úrovních jsou také rozděleny,“ doplnil Valhoda.

Festivalová představení se budou odehrávat na čtyřech různých scénách. Bude se hrát v kulturním domě Nová, v prostorách městského kina, v sokolovně, ale také v exteriérech Pošumavské tržnice. „V rámci celého festivalu budou probíhat na různých místech ve městě besedy. Pro děti je také připraven dětský tábor,“ dodal starosta.

Festival pořádá ARTAMA útvar pro neprofesionální umělecké aktivity a dětskou estetickou výchovu a redakcí časopisů Amatérská scéna a Tvořivá dramatika za podpory Ministerstva kultury České republiky a města Volyně.