Natálie Hošková a Marie Ladrová se potkaly na AVU v intermediálním ateliéru Milana Knížáka. Jejich spolupráce se zpočátku týkala převážně hudby, a vzniklo tak experimentální hudební duo založené na hlasové inprovizaci a hře dvou nástrojů těreminu a violoncella.

Galerie je otevřena v sobotu a neděli od 13 do 18 hod, v ostatní dny na vyžádání na tel. 777 329 932.

Natálie se ve své výtvarné tvorbě snaží zkoumat možnosti abstrakce a objevovat tak skrytá témata týkající se smrti, úkrytu, vztahů k sobě a k jiným bytostem. Používá pro své cíle malbu, objekt, performanci, hudbu, fotografii. Její práce je tichou cestou objevování a vztahování se k současnému světu.

Marie se dlouhodobě zabývá technikou akvarelu, maluje velkoformátové obrazy vlastnoručně vyráběnými mořidly a objevuje tak nové technické postupy spojené s pradávnými metodami barvičů látek. Také znovu oživila pradávnou technologii zpracovávání chorošů, ze kterých vytváří své objekty. Hlavními jejími tématy jsou: tělo, krajina, houby.

Jejich společná výstava bude průsečíkem osobních cest a objevů vnitřních krajin, zkoumáním jejich společného vztahu a radosti ze spolupráce.