Co na nejmenší diváky čeká? V 9.30 hodin O dobré duši ( Rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Lidická), v 11 hodin Pinocchio (Divadlo Já to jsem), ve 13 hodin O Smolíčkovi (divadlo U Kašpárků), v 15 hodin Setkání u Aničky (DDM Dramatický kroužek), v 16.30 hodin Jak Béďa našel poklad, O Koblížkovi, Jak se kapka chtěla stát sněhovou vločkou (Martin Zubal a hudební kroužek DDM).