"Pod vedením pražské animátorky Magdaleny Bartákové si děti od 6 do 13 let sami vyzkouší, jakou práci dá vytvořit krátký animovaný film. Od tvorby scénáře, přes malování až po vlastní animaci," říká za pořadatele Irena Novotná.

Děti jsou rozděleny do čtyř skupin. Dvě pracují na ztvárnění lidových písniček a dvě na krátkém filmu o Katovicích. Po závěrečné úpravě a sestříhání je plánována na podzim veřejná projekce filmů malých tvůrců.

Dílnu pořádá místní spolek BEZ. Akce je podpořena ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko - Otavské a městyse Katovice.