Právě místní Obec baráčníků je pořadatelem tradičního Staročeského plesu, který tento víkend v Radomyšli koná. Historie spolku sahá do roku 1938, kdy bylo zvoleno první konšelstvo, jehož hlavním úkolem je zajistit úřední registraci a schválení nově vzniklého spolku baráčníků.

Ples začíná od 20 hodin v místní Sokolovně.