Výstava dotykových modelů, kterou si návštěvníci do neděle 6. dubna mohou prohlédnout v Malých výstavních síních Prácheňského muzea, není v Písku náhodou. Tato časově omezená expozice je doprovodným programem konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska konané pod názvem Památky bez bariér.

Je to pro malé i velké návštěvníky příležitost prohlédnout si  třináct dotykových modelů  historických a současných staveb v Praze.  Nejvýznamnějším exponátem  je ale model relikviáře sv. Maura, ten do Písku připutoval  ze  zámku v Bečově nad Teplou. Stejně jako pražské modely je i relikviář  dotykový,  což umožňuje  seznámit se s významnou  památkou také nevidomým lidem. Průvodkyně  ze zámku v Bečově Kateřina Rozinková a Alena Švehlová i v Písku  informují  zájemce velmi podrobně s historií relikviáře i s různými zajímavostmi  této  památky.

Originál románské schránky na relikvie je po korunovačních klenotech druhá nejcennější a nejvýznamnější památka na našem území,  je uložen na zámku Bečov a návštěvníci ho uvidí  na jedné ze dvou prohlídkových tras. V loňském roce jimi prošlo na padesát tisíc návštěvníků.

„Originál relikviáře je vystaven ve speciální skleněné skříňce,  kde se musí přísně dbát na určitou teplotu a vlhkost,  aby nedošlo k poškození památky. Zejména se hlídá vlhkost, proto se snažíme bránit návštěvníkům, aby do expozice chodili s mokrými deštníky. Zatím naštěstí jen jednou se nám stalo,  že dovnitř přišli lidé v mokrých kabátech z velké bouřky.  Vlhkost se zvýšila natolik, že jsme expozici museli na určitou dobu zavřít a odvětrat," vysvětlila  Alena Švehlová, jedna z pracovnic bečovského zámku.

Relikviář sv. Maura je největším lákadlem pro návštěvníky areálu bečovského zámku, který byl postaven v romantické krajině Slavkovského lesa nedaleko Karlových Varů. Toto sídlo oplývá bohatými dějinami. Proto v centru pozornosti turistů je také  soubor výjimečných historických a uměleckých architektur, z nichž nejcennější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek.

Správa  státního hradu a zámku, který je národní kulturní památkou, se snaží   návštěvníky informovat zajímavými formami.

„K velmi úspěšným  patří projekt Myslíme na děti, při němž se  malí návštěvníci  rozhodně nenudí. Jedna jeho část  vede po první prohlídkové trase   a je určena hlavně žáků z prvního stupně základních škol. Druhá nazvaná  Procházka minulostí osloví  děti předškolního věku. Rozhodně po trase jenom neposlouchají výklad průvodce.  Je to interaktivní projekt, do kterého  se malí návštěvníci různým způsobem sami zapojují a mohou se tak podrobně seznámit s životem na středověkém hradě," uvedla Alena Švehlová.
Všichni návštěvníci, nejen děti, si  mohou prohlédnout i dotykový model relikviáře svatého Maura, jehož originál byl na zámku umístěn po náročném jedenáctiletém restaurování  v roce 2002.

S prvotním nápadem vytvořit  dotykový model přišli  studenti pražského Reálného gymnázia Přírodní škola. Prohlíželi si zámek  a samozřejmě se nejvíce těšili na relikviář. Ten je však umístěn na konci trasy, aby prohlídka gradovala. Památkou byli nadšeni, jen jejich nevidomá spolužačka se neměla z čeho radovat. Studenti tedy navrhli  dotykový model. Dalšími mladými lidmi, kteří mají podíl na vzniku modelu, jsou studenti Reálného gymnázia Přírodní škola v Praze. O zhotovení se postarali odsouzení v dílnách  věznice v Horním Slavkově, pro které to byla prestižní záležitost.

Relikviáři sv. Maura je  věnována přednáška restaurátora Andreje Šumbery. Koná se zítra od 16 hodin v přednáškovém sále  muzea v Písku.

K historii

Relikviář sv. Maura měl velice pohnutý osud. Objevení v roce 1985 se považuje za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu. Jeho záchrana probíhala od roku 1991 do roku 2002. Uvnitř relikviáře se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140 x 42 cm a je 65 cm vysoký. Byl vyroben na zakázku benediktýnského kláštera ve Florennes na území dnešní Belgie. Dekorace tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy a filigrány.