Co vás inspirovalo k vyhlášení této ankety?
Rodinné a partnerské vztahy a vše, co k nim patří, tedy i sex, náleží k tomu nejdůležitějšímu v našich životech. To ukázaly i reakce v naší anketě. Chtěli jsme se podrobněji podívat na to, jak dnešní Češi vnímají nevěru a sex, jaké mají idoly, co pro ně znamená rodina, láska… Taková data v uceleném průzkumu nebyla nikde k dispozici – tak jsme se rozhodli pro vlastní anketu.

Jak se k anketě postavili čtenáři – kolik jste dostali odpovědí?
Původně jsme chtěli získat alespoň dva tisíce odpovědí. Nakonec jich máme devět tisíc! Zájem lidí odpovědět na více než čtyřicet otázek předčil všechna naše očekávání. Sdílnější přitom byly ženy: z odpovědí v anketě přišly tři čtvrtiny právě od nich.

Jde o první takto rozsáhlou anketu v českém mediálním prostoru? Předpokládám, že získané údaje budete zpracovávat do mediálních výstupů…
Anket se často účastní tisíce respondentů. Většinou jde ale o případy, kdy během vteřiny kliknete na ANO či NE a je hotovo. V našem případě však musel každý, kdo se zúčastnil, věnovat vyplnění dotazníku minimálně šest minut. A to je už reálná „investice“. Celý seriál, postavený na výsledcích ankety, startujeme v Deníku v pondělí 24. června a „pojede“ každý den po celé léto až do konce srpna.

Co vás na údajích z provedeného průzkumu nejvíc překvapilo?
Kolik lidí si dalo tu práci a vyplnilo anketu na papíře, pak vytržený list z novin dali do obálky a poslali na adresu redakce. Takových „staromilců” byly stovky. Jsme jim vděčni.

Srovnávali jste získaná data s informacemi z předchozích obdobných akcí (byť asi menšího rozsahu)? Souložíme nyní častěji, nebo méně často?
Srovnání teprve připravujeme, anketu jsme uzavřeli před pár dny. Ale i tyto údaje – srovnání – budou součástí našeho letního seriálu v Deníku.

Vyšla například najevo nějaká specifika v sexuálním životě Čechů ve srovnání se zahraničím?
Nebudu zatím mluvit o srovnání, ale něco už prozradit mohu. Nemálo lidí například přiznalo, že začali se sexuálním životem ještě dříve, než jim bylo patnáct let. Zajímavé jsou i výpovědi respondentů o tom, co považují za nevěru, zda byli svému partnerovi nevěrní či naopak. Překvapivá jsou i čísla, uvádějící počty sexuálních partnerů.

Jaký tedy vlastně byl výsledek ankety, týkající se věku prvního sexu?
Na anketní otázku V jakém věku jste měl/a první pohlavní styk? nejvíce dotázaných odpovědělo, že tomu tak bylo v devatenácti či více letech.

Potvrdily se dohady o klesajícím zájmu Čechů o sex kvůli rostoucímu zájmu o sociální sítě apod.?
Je mi líto, ale data zatím porovnáváme. Jisté ale je, a to anketa ukázala, že lehce dostupná pornografie na internetu velmi rozsáhle vstupuje do života dnešních Čechů. Právě pornu, jeho vlivu na vztahy mezi partnery a dalším souvisejícím otázkám bude věnována jedna část seriálu Deníku.

Zkoumali jste rovněž oblíbené techniky sexu? Dochází zde ke změnám?
Nikoli, tato otázka v naší anketě nebyla.

Nezapomeňte si koupit magazín Květy

Nejrozsáhlejší anketě v historii Jak milují Češi se věnuje i magazín Květy, který najdete na stáncích od čtvrtka 20.6. Co se změnilo za poslední roky v oblasti intimního života? Kdy se sexem začínáme? Kdy končíme? V magazínu Květy si budete moci přečíst i obsáhlý rozhovor s docentkou Laurou Janáčkovou, která připravila otázky právě pro unikátní anketu Deníku o sexuálním životě dnešního Česka.

IVO BARTÍK