Schválila výsledky osmého a devátého kola okresního přeboru a devátého a desátého kola okresní soutěže.

Rozhodla o úpravě formuláře zápisu o utkání. Opravené zápisy o utkání byly rozeslány na oddíly OP a OS LH Strakonice. Před utkáním je možno vyzvednout čistý formulář u pana Masopusta v boxu časoměřičů. Je povinnost dodržovat jednotný formulář. Dále je povinností vedoucích oddílů, aby při podepisování zápisu o utkání po ukončení utkání kontrolovali střelce a asistenty. Stává se, že je uveden střelec nebo asistent, který není vůbec v zápisu uveden. Je nutné si uvědomit, že zápis o utkání slouží jako úřední doklad, který v případě zranění je jediným dokladem pro pojišťovnu, aby uznala zranění, musí být zápis řádně a úplně vyplněn. Dále je to i daňový doklad. SŘK již třikrát upozorňovala na nedostatky ve vyplňování tohoto dokumentu. Od 11. kola OS a 10. kola OP bude každý neúplně vyplněný zápis o utkání finančně postihován.

KR rozeslala upozorňující email všem rozhodčím řídícím utkání OS a OP, že nebudou trpěny nedostatky při vyplňování zápisu o utkání a rovněž budou finančně postihováni.

Obdržela odvolání HSG Horažďovice s žádostí o snížení trestu (pokuta 2000,- Kč dle čl. XXII. HŘ OS). Vzhledem k tomu, že žádost neměla veškeré náležitosti dle HŘ OS LH Strakonice, SŘK se tímto odvoláním nezabývala.

Upozorňuje oddíly OP, že proběhlo 10. kolo KL a je třeba si dát pozor na start hráčů v OP, kteří již odehráli 10 utkání v KL. Dále upozorňuje oddíly OS na článek XV. HŘ Start hráčů z jiných soutěží.