- SŘK schválila výsledky 11 a 12. kola okresní soutěže a výsledky 10 a 11. kola okresního přeboru.

- SŘK pozvala na jednání o možné spolupráci pro příští období zástupce DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Zástupce pivovaru pan Man byl potěšen z možné spolupráce a přislíbil vytvořit dohodu o vzájemné spolupráci.

- SŘK kontumuje utkání okresního přeboru č. 19 Start VD Luby-TJ Drahonice ve prospěch TJ Drahonice z důvodů porušení Herního řádu OP LH Strakonice, článek XV. Bodu 3. start hráčů z jiné soutěže, (2. NHL skupina západ) kteří odehráli ve vyšší soutěži již více než 10 utkání. Jedná se o hráče č. 88 Mužík Tomáš (17 startů) a hráče č. 10 Vávra Dominik (13 startů). Vzhledem k tomu, že výsledek dosažený na hřišti je pro TJ Drahonice lepší, zůstává v platnosti.

- SŘK uděluje finanční pokutu ve výši 50,- Kč za použití nesprávného formuláře zápisu o utkání v utkání č.20 HC Horažďovice – TJ Sušice týmu HC Horažďovice.

- SŘK na základě uděleného trestu v utkání OS LH Strakonice č.52 Ales Strakonice - Sokol Radomyšl ze dne 8.12.2019, ŘK podle čl. 506 písm.a) trestá hráče Ales Strakonice č.9 Křešničku Ivana zastavením činnosti na 5 utkání.

- SŘK kontumuje utkání č. 59 Ales Strakonice - Vodňany ve prospěch Vodňan 0:5. Důvodem je neoprávněný start hráče č.2 Křešnička Ivan, jemuž byl v utkání č. 52 Ales Strakonice - Sokol Radomyšl ze dne 8.12.2019 udělen osobní trest ve hře (TH).

- SŘK na základě uděleného trestu v utkání OS LH Strakonice č.60 Netolice - Prachatice ze dne 15.12.2019 ŘK podle čl. 506 písm.a) trestá hráče HC Netolice č. 11 Švec Jan zastavením činnosti na 5 utkání.

- Na základě podnětu od komise rozhodčích SŘK ukládá níže uvedeným rozhodčím dle článku XXII. herního řádu okresní soutěže pokutu za nedostavení se k řízení utkání bez předchozí omluvy předsedovi komise rozhodčích: Vokoun Lukáš (utkání č.54 Horažďovice – Blatná) 50,- Kč, Ing. Diviš Michal (utkání č.55 Schafer – Drachkov) 50,- Kč.

- V utkání OS LH Strakonice č.59 a č.60 bylo vedeno utkání pouze jedním rozhodčím. KR zdůvodnila neúčast druhého rozhodčího nedostatkem rozhodčích v tomto termínu.

- SŘK projednala odvolání HSG Horažďovice proti trestu udělenému v zápise č.4 ze dne 4.11.2019 a rozhodla takto: uděluje oddílu HSG Horažďovice pokutu ve výši 1500,- Kč dle článku XXII. Herního řádu okresní soutěže za bezdůvodné předčasné opuštění hrací plochy celým družstvem v utkání č.24 Netolice - Horažďovice, v důsledku čehož nebylo utkání dohráno.

- Další schůze SŘK se uskuteční 6.1.2020 od 16:00 v sídle OS ČUS Strakonice.