O záležitostech s tím spojených hovořili zástupci klub se starostou města Štěpánem Pavlíkem na pondělní schůzce. Z něj vzešlo resumé, které zde přinášíme v plném znění.

Jihočeský kraj vydáním Pokynu hejtmana č. 42 z 18.1.2021 definitivně stvrdil, že tzv. vysokoprůtokovým vakcinačním centrem pro okres Tábor bude zimní stadion v Táboře v ulici V. Soumara. Toto místo bylo po pečlivém vyhodnocení dalších lokalit (hala Kvapilova, bývalá 8. ZŠ ve Světlogorské ulici, centrum Milenium, tělocvičny v areálech škol, stará budova psychiatrie v areálu nemocnice) krajským krizovým štábem a týmem táborské nemocnice jednoznačně určeno jako nejvhodnější. Jedná se o rozsáhlý prostor s vysokými stropy, bezbariérově přístupný, s dostatečným zázemím uvnitř i s kapacitním parkovištěm v bezprostředním okolí a s dobrou dopravní dostupností včetně autobusů a MHD.
 Město Tábor si uvědomuje, že toto rozhodnutí významně zasáhne do sportovní činnosti HC Tábor. Zimní stadion je sice dle platných nařízení od října až na výjimku dvou týdnů před Vánoci uzavřen, stále se však čeká na rozhodnutí svazu, zda soutěže nebudou v únoru pokračovat. Město nechce nechat hokejisty na holičkách. Starosta Tábora, krizový manažer města, jednatel TZMT, a vedení HC Tábor se proto sešli, aby našli řešení pro případ, že hokejový svaz rozhodne o restartu soutěží mládeže a třetí nejvyšší soutěže mužů.
 Město Tábor vnímá velké rozladění hokejové veřejnosti z dočasné změny zimního stadionu na vakcinační centrum a děkuje všem z hokejového hnutí, kteří situaci chápou. Velmi si váží všech, kteří pomáhají v tom, aby Tábor byl na vakcinaci připraven. Uvědomuje si velký společenský zájem na vybudování vakcinačního centra.
 Město Tábor je připraveno HC Tábor pomoci při realizaci tréninků a utkání na náhradních hracích plochách v okolí, pokud se soutěže opět rozjedou a opatření proti pandemii umožní hrát a trénovat v uzavřených prostorech. Konstatuje, že je připraveno společně s Jihočeským krajem, který nese náklady na zřízení vakcinačních center, podílet se na úhradě zvýšených ekonomických nákladů klubu. Provoz centra je plánován do června, aby vakcinace byla co nejširší, nejrychlejší a nejúčinnější. Město Tábor povede jednání s Jihočeským krajem, aby byl provoz centra ukončen nejpozději v červenci a nebyla tak v ohrožení příprava ledu na další hokejovou sezónu.
Podepsáni: starosta, krizový manažer, jednatel TZMT, zástupci vedení HC Tábor

Šéftrenér mládeže a člen správní rady HC Tábor Štěpán Kadilák připojil další informace k aktuální situaci: „Pracujeme na tom, abychom v případě, že by se pro sport podmínky zlepšily, uměli co nejrychleji a nejlépe zareagovat. V současné době vedeme jednání s činovníky všech možných stadionů o tom, kde bychom mohli trénovat a případně dohrát soutěže, pokud by to situace dovolila. Náš zimní stadion má být pro svůj původní účel znepřístupněný do 30. června tohoto roku, ovšem s tím, že by neměl být zároveň ovlivněn chod letní přípravy. Situace je pro nás všechny velmi obtížná a složitá, ale musíme vydržet a připravovat se na sezónu příští, která se snad už bude odvíjet normálním způsobem.

Co se týče druhé hokejové ligy mužů, nové informace by měly vzejít z plánované čtvrteční schůzky zástupců klubů skupiny Jih. Tu svolal Miloslav Šeba do haly na pražském Braníku a konat se bude o třetí hodině odpolední, tedy po dopoledním zasedání Výkonného výboru Českého hokeje.