1) Mládež: Podařilo se zajistit trenéry a vedoucí jednotlivých mužstev od přípravek až po juniory. Byla ustanovena funkce šéftrenéra mládeže, kterým se stal Stanislav Kašpar, bývalý trenér A–mužstva mužů. Dorostence v lize povede Pavel Hejl. Pro zkvalitnění základny, konkurenci i zajištění dostatku hráčů byla podepsána spolupráce s HC Vimperk, se kterým budeme hrát společně žákovskou ligu 6. – 9. tříd. Proběhlo setkání výboru HC s rodiči všech mládežnických mužstev, kde byly vysvětleny záměry nového vedení HC pro příští sezonu a rozbor finanční situace, příspěvků a představení trenérů.
2) Muži: Vzhledem k loňské neúspěšné sezoně (sportovně i finančně) nebylo možné pokračovat ve II. lize. Bylo odsouhlaseno přenechání práv na II. ligu mužstvu HC Rokycany. Částka za převod činila 300 tisíc korun. Z této částky byl uhrazen poplatek 50 tisíc korun na svazu za převod, 54 tisíc korun za pokuty A–mužstva a především 153 tisíc korun musí být zaplaceno firmě ČSAD STTRANS za loňskou sezonu, kdy byly neoprávněně použity peníze z účtu mládeže na úhradu cest mužů (tuto částku slíbilo na valné hromadě bývalé vedení uhradit do konce dubna – což nebylo splněno do dnešního dne). Se zveřejněním prodeje jsme čekali na souhlasné stanovisko ČSLH (dne 5. června 2007). V pondělí 4. června byla podána přihláška do krajského přeboru mužů, bylo jednáno se všemi hráči, kteří přicházejí v úvahu a většina přislíbila účast.

3) Chceme hlavně v letošní sezoně postupně celý oddíl ekonomicky i hráčsky stabilizovat. Pochopitelně chceme perspektivně opět ve Strakonicích ligu mužů hrát, ale chtěli bychom, aby základ mužstva (což bude jistě výhodnější ekonomicky i z hlediska vztahu hráčů) tvořili vlastní odchovanci strakonického hokeje. Chceme jenom potvrdit slova bývalého vedení, že na zajištění chodu klubu a hraní II. ligy mužů je potřeba částka kolem čtyř milionů korun. I současný rozpočet pro zajištění stávajících soutěží (mládež + KP mužů) přesahuje dva miliony korun. Pro získání těchto prostředků je samozřejmě nutné spolupracovat se sponzory již s několikaměsíčním předstihem a současné vedení je ve funkci zatím pouze šest týdnů! Proto se snažíme oslovovat sponzory každý den. Co se týká hráčů a fám kolem jejich prodeje, můžeme potvrdit, že dosud nebyl dojednán a podepsán jediný přestup. Chceme pro všechny trenéry mládeže i mužů vytvořit dobré podmínky pro jejich práci a také je ohodnotit. Současně bychom také rádi přivítali nové zájemce o trénování, především z řad bývalých hráčů.

Děkujeme všem fanouškům HC za podporu a vítáme každý jejich podnět na oficiálních stránkách klubu (jak pozitivní i kritický)! Současně chceme poděkovat všem stávajícím i budoucím sponzorům za podporu hokeje ve Strakonicích.