Pokud uslyšíte v Radomyšli slovní spojení „dobrovolný hasič", můžete si být jistí, že zazní s náležitou hrdostí. Místní sbor má totiž nejen přes 140 členů, čím se řadí mezi jeden z nejpočetnějších na Strakonicku, ale také vlastní desetičlennou zásahovou jednotku a ve výbavě obrovské poklady.

Podnětem k tomu, aby vůbec mohl kdekoliv vzniknout požární sbor, byl zejména zákon o požární policii z roku 1876, který ukládal obcím povinnost činit ve své působnosti všechna opatření potřebná k zamezení požárů. „Je velmi zajímavé, že první impuls k založení sboru byl dán – a teď cituji: přátelským rozhovorem malého sice, ale velmi čilého bruslařského spolku někdy v roce 1882 ne-li dříve. O tomto spolku kromě zmínky v kronice nevíme vůbec nic," přiblížil historii SDH Radomyšl jeho současný starosta Pavel Kříž.

close Hasiči z Radomyšle zoom_in Vůle k založení spolku byla, ale sama o sobě by nestačila. Tehdejší kaplan Vojtěch Králíček získal pro hasičskou věc rytíře Daubka z Oseka, který slíbil poskytnutí stříkačky, dříví na cvičiště, ale hlavně morální podporu. Potíže ovšem trvaly. Jistě si nemůžeme myslet, že budoucí zakládající členové vesměs řemeslníci nebo zemědělci měli zkušenosti s vedením knih nebo úřední pošty. „Při založení hasičského sboru 25. února 1883 bylo celkem 52 členů. To je tedy oficiální datum založení našeho sboru. V kronice je uvedeno jako zaražení sboru," dodal Pavel Kříž.

V současné době má sbor přes 140 řádných členů, z 80 procent jej tvoří muži. Součástí sboru je nejen soutěžní družstvo, ale i zásahová jednotka, ve které je 10 členů. „Loňské suché léto přineslo sedm zásahů. Při jednom z nich mezi obcemi Leskovice a Láz jsme zemědělci uchránili nejen stroj za několik milionů korun, ale také několik hektarů lesa," dodal velitel hasičů Jaroslav Janda ml.

Na soutěže začalo radomyšlské družstvo mužů jezdit asi před pěti lety. „Aktivněji jsme začali běhat asi před dvěma lety a naše snaha přináší první ovoce. Hodně nás tahle činnost baví, trénujeme i několikrát týdně" řekl hasič Eduard Vodák.

Soutěžní družstvo má 15 členů, letos chtějí založit také celky žen a dětí.

close Hasiči z Radomyšle zoom_in Přínos hasičů ocenil i starosta městyse Luboš Peterka. „Kdo žije na malé obci nebo městečku ví, jakou úlohu dobrovolní hasiči hrají. Nejen v ochraně majetku, ale také v oblasti tradic a společenského života. Naši hasiči pořádají plesy, masopusty, pomáhají u májky, u srazu motorkářů a díky svému nadšení Radomyšl opravdu zviditelňují," uvedl Luboš Peterka.

Z rozpočtu městysu jde ročně na podporu hasičů částka kolem 200 000 korun. „Letos je to dokonce 240 tisíc korun," upřesnil čísla starosta Luboš Peterka.

Rozsáhlou generální opravou prošla díky podpoře městysu Radomyšl nejen stříkačka PS 12, ale i cisternová automobilová stříkačka CAS 25 na podvozku Škoda 706. Jednotku pravidelně dovybavují potřebným materiálem a zařízením. Vzhledem k vybavení, rychlosti, akceschopnosti a umu členů zásahové jednotky je jednotka vyžadována ke společným zásahům s profesionální jednotkou hasičů ze Strakonic. Je zařazena do programu ochrany civilního obyvatelstva.