Z obecní kroniky:

Aby úmysl založení sboru byl příslušníky obce ověřen a schválen, svolal starosta obce Jan Votánek veřejnou schůzi dne 12.7.1903 do školy, na kterou se sešlo asi 40 občanů. Schůzi zahájil starosta obvykle uvítáním všech přítomných a předal slovo řídícímu učiteli Antonínu Kubešovi, který vyhodnotil a vysvětlil všechny výhody založení sboru. Předně oznámil, že i okresní správa činí nátlak, aby obec tak učinila, s příslibem, že bude nápomocná dluh obci spláceti. Po vyhlášení volných návrhů se rozvinula čilá debata. Starosta mezi jiným připomněl, že obec čítá v přítomné době 70 popisných čísel bytových, skoro v celku s potřebnými hospodářskými budovami, pokrytých z větší části hořlavou slaměnou a několika málo budovami šindelovou krytinou. Tím že je veliké nebezpečí případného požáru přenesené na vedlejší budovy, kde by místní založený sbor mohl včasnou pohotovostí toto nebezpečí lokalizovat a předejít větším škodám, než by přijela, často vítána, opožděná pomoc okolních hasičských sborů. Po této uvážené poradě se ihned přihlásilo dobrovolně 20 členů, způsobilých věkem i zdravím, se dvěma členy přispívajících, jimž povolání to nedovoluje.

Nato bylo dále usneseno zvoliti 5členný sbor přípravný, kterému bylo uloženo do ustavující schůze vše potřebné zaříditi.

Jsou to: Antonín Kubeš – řídící učitel
František Prášek – třídní učitel
Jan Votánek – starosta obce
František Baloun – hostinský
František Sekyra – tesař a malorolník

V přípravném výboru byl zvolen Antonín Kubeš řídící učitel jako prozatímní starosta sboru a František Prášek jako prozatímní jednatel.
Dne 20. září 1903 byla přípravným výborem sjednána ustavující schůze všech přihlášených členů.

Mimo uvedených v přípravném výboru, jimž čestné místo v pamětní knize náleží jsou:

Bouda Jan – syn rolníka – pop. č. 39
Hanuš František – syn rolníka – č. 52
Hovorka František – zedník – č. 55
Kostěnec Josef – kovář – č. 69
Mrkvička Václav – domkář – č. 63
Pilný Antonín – zedník – č. 65
Sekyra Josef – kovář – č. 2
Velíšek František – hostinský – č. 62
Vlach František – truhlář – č. 24
Zíka Josef – syn malorolníka – č. 45

Zatímní starosta podal zprávu, co bylo k zařízení spolku provedeno. Zpracované výborem stanovy byly spolu s obcí se žádostí založení sboru dne 27. července 1903 zaslány nadřízeným úřadům a výměrem bývalého císařského a královského místodržitelství v Praze se schválením ze dne 15. srpna 1903 č. 172967 vráceny. Tímto dnem je uveden dobrovolný sbor hasičů v činnost.

V letošním roce tedy uplyne 114 let.