Uplynulo již mnoho let od doby, kdy byl oficiálně založen SDH Sudoměř. Stalo se tak 20. prosince 1931 za přítomnosti zástupců hasičské župy Písecké (jelikož Sudoměř patřila pod okres Písek). Zakládající sbor tvořilo 28 členů. Oficiálně se tak stalo dne 7. ledna 1932, kdy byl „U Kotalů" zvolen první starosta sboru p. Fr. Jirka (zdejší mlynář), velitelem p. J. Kynkor a ostatní členové výboru. Tímto začíná historie Sboru dobrovolných hasičů v Sudoměři.

Vít Novák.Slova z kroniky sudoměřských hasičů jasně přibližují, jak sbor vznikl. Podle data založení patří mezi sbory velmi mladé.

Stříkačka

První motorovou stříkačku a přípřež získal sudoměřský sbor při slavnostním předání 28. května 1933 při příležitosti I. sborové slavnosti konané v Sudoměři. O hasičské hnutí byl velký zájem, o čemž svědčí i účast na slavnosti, které se účastnilo na 400 lidí. Sbor zde však byl hlavně pro pomoc bližních, a tak se za svou existenci nejedenkrát osvědčil. Jeho členové se účastnili každoročně několika požárních cvičení. Velké nadšení a obětavost pro hasičskou organizaci ze strany členů sudoměřského sboru byla (a je) patrná. I když v letech 1939 až 1945 zuřila II. světová válka, přes těžkou dobu hasičský sbor stále spolehlivě fungoval.


Zbrojnice

Po válce se sbor vesele rozrůstal a stal se neodmyslitelnou součástí obce. V roce 1957 bylo usneseno založení hasičské (požární) zbrojnice, která byla zcela dodělána v roce 1964. Sbor byl opět aktivní, když se účastnil záchranných prací při požárech, účastnil se cvičení, školení, a třeba i různých slavností. Dále byly prováděny každoroční požární prohlídky obce. V roce 1962 byla lehce zmodernizována stříkačka, a to až v Táboře. Šlo hlavně o zlepšení manipulace se stříkačkou a její dovybavení. Byla též postavena požární nádrž uprostřed vsi. V roce 1972 se tehdy Požární sbor v Sudoměři spoluúčastnil na vybudování pomníku padlým ve světových válkách. Dále vznikl okrsek s nynějším číslem 17, do něhož společně se Štěkní, Čejeticemi, Vítkovem, Mladějovicemi a Novými Kestřany patří také SDH Sudoměř.

Masopust.Čím žije

Sbor každoročně pořádá hasičskou zábavu, stavění máje, pouťovou zábavu, výroční členské schůze, účastní se námětových cvičení, hasičských soutěží. „Spolupracuje například na slavnostech pořádaných při výročích husitské bitvy u Sudoměře u Žižkovy mohyly a dalších akcích," přibližuje činnost sboru jeho nynější starosta Vít Novák. V roce 1981 přibyla ke sboru nová stříkačka PS 12. „Naše mašina je stále aktivní, přibyly k ní však kolegyně sloužící při požárním sportu. Dnešní sbor čítá něco přes 70 členů," dodal Vít Novák.

Kromě základních předpokladů pro hasičský sbor se soustředí Sudoměřští také na soutěžení v požárním sportu. Na to, jak malou vesničkou Sudoměř je, oplývají silnou základnou těch, kteří se práci v SDH chtějí věnovat. V roce 2005 se hasičům opět konečně podařilo složit družstvo žen, což přidává na kráse tomuto odvětví. „Bohužel, toto ženstvo se v roce 2010 rozešlo, a tak dnes soutěží převážně muži," říká starosta Vít Novák.

Oslavy v Sudoměři.Výročí

Loni oslavil sbor dodatečně 80. výročí založení sboru. V posledních letech několikrát zasahoval při povodních, u třech požárů v okolních obcích a při odstraňování spadlých stromů po větrných smrštích. Každoročně pořádá soutěž O pohár Jana Žižky, která je součástí seriálu Šumavské hasičské ligy a jednou za tři roky na Sudoměřské připadá pořadatelství Poháru starostky obce Čejetice.
Dnes jsou ve vedení sboru starosta Vít Novák a velitel Petr Všetečka.